A B C D E F G
DA DE DI DO DR DU
termeni gasiti: 234 pagina 6 din 12
Dependent
Dependent, -ă, dependenţi, -te adj. Care depinde (de cineva sau de ceva); care nu este autonom. [fr. dependant]
Dependenţă
Dependenţă, dependenţe s. f. Situaţia de a fi dependent; subordonare, supunere. [fr. dependance]
Dependinţă, dependinţe
Dependinţă, dependinţe s. f. încăpere accesorie a unei case de locuit (bucătărie, baie etc.) ; (la pl.) ansamblul acestor încăperi. [fr. de-pendences]
Depila, depliez
Depila, depliez vb. I. tranz. A epila. [fr. depiler, lat. depilare]
Depinde, depind
Depinde, depind vb. III. intranz. 1. (D. lucruri, fapte, atitudini) A fi legat cu o necesitate de..., a fi în funcÅ£ie de... 2. (D. persoane, instituÅ£ii, Å£inuturi) A fi sub autoritatea sau More…
Depista, depistez
Depista, depistez vb. I. tranz. A da de urma unui lucru tăinuit, ascuns, necunoscut. [fr. depister]
Deplasa, deplasez
Deplasa, deplasez vb. I. 1. tranz. A muta. refl. A se disloca. 2. refl. A se duce undeva (în interes de serviciu). [fr. deplacer]
Depou, depouri
Depou, depouri s. n. Clădire în care se adăpostesc, se întreţin şi se repară locomotive, vagoane de tren sau de tramvai etc. [fr. depot]
Depozit, depozite
Depozit, depozite s. n. 1. Magazie. 2. Ceea ce depune cineva spre păstrare; (în special) bani sau hârtii de valoare depuse în păstrare la o instituÅ£ie bancară. [fr. depositum, cf. fr. depot] More…
Deputat
Deputat, -ă, deputaţi, -te s. m. f. Persoană aleasă pentru a face parte, pe o anumită perioadă dintr-un organ reprezentativ al statului. [fr. depute, it. deputata]
Deranja, deranjez
Deranja, deranjez vb. I. tranz. 1. A răvăşi. 2. Fig. A incomoda pe cineva. refl. A se osteni. [fr. deranger]
Derapa
Derapa, pers. 3 derapează vb. I. tranz. A aluneca. [fr. deraper]
Deriva, deriv
Deriva, deriv vb. I. intranz. A se trage, a proveni, a rezulta din... [fr. deriver, lat. derivare]
Derizoriu
Derizoriu, -ie, derizorii adj. (D. valori) neînsemnat. [fr. derisoire, lat. derisorius]
Derula, derulez
Derula, derulez vb. I. tranz. 1. A desface, a întinde ceva care a fost rulat. 2. A desfăşura o acţiune, un program etc. [fr. derouler]
Deruta, derutez
Deruta, derutez vb. I. tranz.. A zăpăci. [fr. derouter]
Descendent
Descendent, -ă, descendenţi, -te s. m. f., adj. Persoană care se trage din...[fr. descendant, lat. des-cendens, -ntis]
Descendenţă
Descendenţă, decendenţe s. f. 1. Filiaţie. 2. Posteritate, urmaşi. [fr. descendance]
Descentraliza, descentralizez
Descentraliza, descentralizez vb. I. tranz. A acorda autonomie administrativă organelor locale. [fr. descentraliser]
Descrie, descriu
Descrie, descriu vb. III. tranz. A prezenta, a înfăţişa pe cineva sau ceva. [fr. decrire]
Dictionar de neologisme Dex - Dictionar online al limbii romane
  Despre • Top 10 • ContactaÅ£i-ne inceputul paginii
© 2008 DexX.ro - Copyright XHTML | CSS Gazduire oferita de Ghesi.ro